PHP 7.1.19 Released

SWFFill::skewYTo

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFFill::skewYToSets fill y-skew

Opis

void SWFFill::skewYTo ( float $y )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Sets the fill y-skew to y.

Parametry

y

When y is 1.0, it is a 45-degree upward slant. More is more upward, less is more downward.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top