SWFGradient::addEntry

(PHP 4 >= 4.3.0)

SWFGradient::addEntryAdds an entry to the gradient list

Opis

void SWFGradient::addEntry ( float $ratio , int $red , int $green , int $blue [, int $alpha = 255 ] )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swfgradient::addentry() adds an entry to the gradient list. ratio is a number between 0 and 1 indicating where in the gradient this color appears. Thou shalt add entries in order of increasing ratio.

red, green, blue is a color (RGB mode).

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
jolyon at mways dot co dot uk
15 years ago
You only appear to be able to add up to 8 entries per gradient
To Top