PHP 7.2.7 Released

SWFShape::drawCurve

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFShape::drawCurveDraws a curve (relative)

Opis

int SWFShape::drawCurve ( float $controldx , float $controldy , float $anchordx , float $anchordy [, float $targetdx ], float $targetdy )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swfshape::drawcurve() draws a quadratic curve (using the current line style,set by swfshape::setline()) from the current pen position to the relative position (anchorx,anchory) using relative control point (controlx,controly). That is, head towards the control point, then smoothly turn to the anchor point.

With 6 parameters, it draws a cubic bezier to point (x+targetdx, x+targetdy) with control points (x+controldx, y+controldy) and (x+anchordx, y+anchordy).

Zobacz też:

  • SWFShape::drawCurve()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top