SWFShape::movePenTo

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFShape::movePenToMoves the shape's pen

Opis

void SWFShape::movePenTo ( float $x , float $y )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swfshape::setrightfill() move the shape's pen to (x,y) in the shape's coordinate space.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top