SWFText::addString

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFText::addStringDraws a string

Opis

void SWFText::addString ( string $string )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swftext::addstring() draws the string string at the current pen (cursor) location. Pen is at the baseline of the text; i.e., ascending text is in the -y direction.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

  • SWFText::addUTF8String() - Writes the given text into this SWFText object at the current pen position, using the current font, height, spacing, and color

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top