PHP 7.2.0 Beta 1 Released

SWFText::getDescent

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFText::getDescentReturns the descent of the current font at its current size, or 0 if not available

Opis

float SWFText::getDescent ( void )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Zobacz też:

  • SWFText::getAscent() - Returns the ascent of the current font at its current size, or 0 if not available

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top