SWFText::setFont

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFText::setFontSets the current font

Opis

void SWFText::setFont ( SWFFont $font )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swftext::setfont() sets the current font to font.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top