Mid-Atlantic Developer Conference - Call for Speakers

SWFText::setSpacing

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFText::setSpacingSets the current font spacing

Opis

void SWFText::setSpacing ( float $spacing )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swftext::setspacing() sets the current font spacing to spacing. Default is 1.0. 0 is all of the letters written at the same point. This doesn't really work that well because it inflates the advance across the letter, doesn't add the same amount of spacing between the letters. I should try and explain that better, prolly. Or just fix the damn thing to do constant spacing. This was really just a way to figure out how letter advances work, anyway.. So nyah.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top