SWFTextField::addChars

(PHP 5 <= 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFTextField::addCharsadds characters to a font that will be available within a textfield

Opis

void SWFTextField::addChars ( string $chars )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top