SWFTextField::align

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFTextField::alignSets the text field alignment

Opis

void SWFTextField::align ( int $alignement )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swftextfield::align() sets the text field alignment to alignement. Valid values for alignement are : SWFTEXTFIELD_ALIGN_LEFT, SWFTEXTFIELD_ALIGN_RIGHT, SWFTEXTFIELD_ALIGN_CENTER and SWFTEXTFIELD_ALIGN_JUSTIFY.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top