SWFTextField::setColor

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFTextField::setColorSets the color of the text field

Opis

void SWFTextField::setColor ( int $red , int $green , int $blue [, int $a = 255 ] )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swftextfield::setcolor() sets the color of the text field. Default is fully opaque black. Color is represented using RGB system.

Parametry

These parameters are integers between 0 and 255 or hexadecimals between 0x00 and 0xFF:

red

Value of red component

green

Value of green component

blue

Value of blue component

a

Value of alpha component

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top