Mid-Atlantic Developer Conference

SWFTextField::setFont

(PHP 4 >= 4.2.0)

SWFTextField::setFontSets the text field font

Opis

void SWFTextField::setFont ( SWFFont $font )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swftextfield::setfont() sets the text field font to the [browser-defined?] font font.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
jerryscript at aol dot com
14 years ago
Ming 0.3 (current cvs) allows you to embed fonts using addChars().

$t-new SWFTextField();
$t->setFont(new SWFFont("font_file.fdb"));
$lowercase="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
$uppercase="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
$numbers="1234567890";
$charsToAdd="$lowercase$uppercase$numbers";
$t->addChars($charsToAdd);

I'm not sure if you can use regExp to addChars?
[note-I broke the char list up due to this board's wordwrap]
up
0
Anze
14 years ago
From what I could gather, version 0.2a of Ming only allows to set browser font (that is, font is used only if user has it on his/her computer, otherwise some default is used). Embedding fonts does not work in this version, but judging from ChangeLog in CVS any CVS version from 2002-11-19 should be able to embed fdb font of your liking. Haven't tried it though.
To Top