SWFTextField::setLineSpacing

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFTextField::setLineSpacingSets the line spacing of the text field

Opis

void SWFTextField::setLineSpacing ( float $height )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swftextfield::setlinespacing() sets the line spacing of the text field to the height of height. Default is 40.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top