SWFTextField::setName

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFTextField::setNameSets the variable name

Opis

void SWFTextField::setName ( string $name )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swftextfield::setname() sets the variable name of this text field to name, for form posting and action scripting purposes.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top