SWFTextField::setRightMargin

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFTextField::setRightMarginSets the right margin width of the text field

Opis

void SWFTextField::setRightMargin ( float $width )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

swftextfield::setrightmargin() sets the right margin width of the text field to width. Default is 0.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top