PHP 7.2.7 Released

Inne

Inne
Brazil/Acre Brazil/DeNoronha Brazil/East Brazil/West Canada/Atlantic
Canada/Central Canada/East-Saskatchewan Canada/Eastern Canada/Mountain Canada/Newfoundland
Canada/Pacific Canada/Saskatchewan Canada/Yukon CET Chile/Continental
Chile/EasterIsland CST6CDT Cuba EET Egypt
Eire EST EST5EDT Etc/GMT Etc/GMT+0
Etc/GMT+1 Etc/GMT+10 Etc/GMT+11 Etc/GMT+12 Etc/GMT+2
Etc/GMT+3 Etc/GMT+4 Etc/GMT+5 Etc/GMT+6 Etc/GMT+7
Etc/GMT+8 Etc/GMT+9 Etc/GMT-0 Etc/GMT-1 Etc/GMT-10
Etc/GMT-11 Etc/GMT-12 Etc/GMT-13 Etc/GMT-14 Etc/GMT-2
Etc/GMT-3 Etc/GMT-4 Etc/GMT-5 Etc/GMT-6 Etc/GMT-7
Etc/GMT-8 Etc/GMT-9 Etc/GMT0 Etc/Greenwich Etc/UCT
Etc/Universal Etc/UTC Etc/Zulu Factory GB
GB-Eire GMT GMT+0 GMT-0 GMT0
Greenwich Hongkong HST Iceland Iran
Israel Jamaica Japan Kwajalein Libya
MET Mexico/BajaNorte Mexico/BajaSur Mexico/General MST
MST7MDT Navajo NZ NZ-CHAT Poland
Portugal PRC PST8PDT ROC ROK
Singapore Turkey UCT Universal US/Alaska
US/Aleutian US/Arizona US/Central US/East-Indiana US/Eastern
US/Hawaii US/Indiana-Starke US/Michigan US/Mountain US/Pacific
US/Pacific-New US/Samoa UTC W-SU WET
Zulu        
Ostrzeżenie

Proszę nie używać żadnej ze stref czasowych podanych tutaj (za wyjątkiem UTC), istnieją one wyłącznie z powodu wstecznej kompatybilności.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-16
Anonymous
1 year ago
@dognose Refer to the corresponding Notes column here https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
To Top