Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

Poniższe stałe są przeznaczone do użycia z parse_url() i dostępne są od PHP 5.1.2.

PHP_URL_SCHEME (integer)
PHP_URL_HOST (integer)
PHP_URL_PORT (integer)
PHP_URL_USER (integer)
PHP_URL_PASS (integer)
PHP_URL_PATH (integer)
PHP_URL_QUERY (integer)
PHP_URL_FRAGMENT (integer)
PHP_QUERY_RFC1738 (integer)
PHP_QUERY_RFC3986 (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top