Instalarea

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » http://pecl.php.net/package/chdb

» cmph (version 0.9) is required for installing this extension. If cmph is installed in a non-standard directory, use the --with-libcmph-dir=DIR switch, where DIR is the cmph install prefix.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top