PHP 7.1.2 Released

ErrorException::getSeverity

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

ErrorException::getSeverityGets the exception severity

Descrierea

final public int ErrorException::getSeverity ( void )

Returns the severity of the exception.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the severity level of the exception.

Exemple

Example #1 ErrorException::getSeverity() example

<?php
try {
    throw new 
ErrorException("Exception message"0E_USER_ERROR);
} catch(
ErrorException $e) {
    echo 
"This exception severity is: " $e->getSeverity();
    
var_dump($e->getSeverity() === E_USER_ERROR);
}
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

This exception severity is: 256
bool(true)

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
fgaab
6 years ago
Try this as replacement for error_reporting(...)

<?php
   
function exception_error_handler($errno, $errstr, $errfile, $errline ) {
       
$severity =
           
1 * E_ERROR |
           
1 * E_WARNING |
           
0 * E_PARSE |
           
0 * E_NOTICE |
           
0 * E_CORE_ERROR |
           
0 * E_CORE_WARNING |
           
0 * E_COMPILE_ERROR |
           
0 * E_COMPILE_WARNING |
           
0 * E_USER_ERROR |
           
0 * E_USER_WARNING |
           
0 * E_USER_NOTICE |
           
0 * E_STRICT |
           
0 * E_RECOVERABLE_ERROR |
           
0 * E_DEPRECATED |
           
0 * E_USER_DEPRECATED;
       
$ex = new ErrorException($errstr, 0, $errno, $errfile, $errline);
        if ((
$ex->getSeverity() & $severity) != 0) {
                       throw
$ex;
                }
    }
   
set_error_handler("exception_error_handler");
?>
To Top