PHP 7.2.0 Beta 1 Released

Ev::sleep

(PECL ev >= 0.2.0)

Ev::sleepBlock the process for the given number of seconds.

Descrierea

final public static void Ev::sleep ( double $seconds )

Block the process for the given number of seconds.

Parametri

seconds

Fractional number of seconds

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top