php[tek] 2017: Atlanta

EventHttpRequest::getOutputHeaders

(PECL event >= 1.4.0-beta)

EventHttpRequest::getOutputHeadersReturns associative array of the output headers

Descrierea

public void EventHttpRequest::getOutputHeaders ( void )

Returns associative array of the output headers.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top