Mid-Atlantic Developer Conference

apd_set_session_trace

(PECL apd 0.2-0.4)

apd_set_session_traceStarts the session debugging

Descrierea

void apd_set_session_trace ( int $debug_level [, string $dump_directory = ini_get("apd.dumpdir") ] )

Starts debugging to apd_dump_{process_id} in the dump directory.

Parametri

debug_level

Un integer care se formează sumând împreună constante XXX_TRACE.

Nu este recomandabil să utilizați MEMORY_TRACE. Este foarte înceată și se pare că este imprecisă. ASSIGNMENT_TRACE nu este implementată deocamdată.

Pentru a activa toate trasările funcționale (TIMING, FUNCTIONS, ARGS SUMMARY (ca în cazul strace -c)) utilizați valoarea 99

dump_directory

The directory in which the profile dump file is written. If not set, the apd.dumpdir setting from the php.ini file is used.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 apd_set_session_trace() example

<?php
apd_set_session_trace
(99);
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top