PHP 7.1.18 Released

bcompiler_load_exe

(PECL bcompiler >= 0.4)

bcompiler_load_exeReads and creates classes from a bcompiler exe file

Descrierea

bool bcompiler_load_exe ( string $filename )

Reads data from a bcompiler exe file and creates classes from the bytecodes.

Parametri

filename

The exe file path, as a string.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 bcompiler_load_exe() example

<?php

bcompiler_load_exe
("/tmp/example.exe");
print_r(get_defined_classes());

?>

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-5
Sinured
10 years ago
foo.exe (compiled):
<?php
class myclass {
    static
$scalar = 'Hello World!';
}
?>

foo.php:
<?php
include 'foo.exe';
echo
myclass::$scalar;
?>

As you can see, simply including the file will also work perfectly (oh joy!)
To Top