PHP 7.2.7 Released

bcompiler_write_functions_from_file

(PECL bcompiler >= 0.5)

bcompiler_write_functions_from_fileWrites all functions defined in a file as bytecodes

Descrierea

bool bcompiler_write_functions_from_file ( resource $filehandle , string $fileName )

Searches for all functions declared in the given file, and writes their correspondent bytecodes to the open file handle.

Parametri

filehandle

A file handle as returned by fopen().

fileName

The file to be compiled. You must always include or require the file you intend to compile.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 bcompiler_write_functions_from_file() example

<?php
require('module.php');

$fh fopen("/tmp/example","w");
bcompiler_write_header($fh);
bcompiler_write_functions_from_file($fh,'module.php');
bcompiler_write_footer($fh);
fclose($fh);

?>

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top