dbplus_rrename

(PHP 4 <= 4.1.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_rrenameRename a relation

Descrierea

int dbplus_rrename ( resource $relation , string $name )

dbplus_rrename() will change the name of relation to name.

Parametri

relation

A relation opened by dbplus_open().

name

Valorile întoarse

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top