enchant_dict_add_to_session

(PHP 5 >= 5.3.0, PECL enchant >= 0.1.0 )

enchant_dict_add_to_sessionadd 'word' to this spell-checking session

Descrierea

void enchant_dict_add_to_session ( resource $dict , string $word )

Add a word to the given dictionary. It will be added only for the active spell-checking session.

Parametri

dict

Dictionary resource

word

The word to add

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top