fam_close

(PHP 5 < 5.1.0)

fam_closeClose FAM connection

Descrierea

void fam_close ( resource $fam )

Closes a connection to the FAM service.

Parametri

fam

A resource representing a connection to the FAM service returned by fam_open()

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

  • fam_monitor_open()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top