International PHP Conference 2015

gmp_cmp

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

gmp_cmpCompare numbers

Descrierea

int gmp_cmp ( GMP $a , GMP $b )

Compares two numbers.

Parametri

a

Un număr GMP sub formă de resource în PHP 5.5 și anterior, un obiect GMP în PHP 5.6 și ultrior, su un șir de caractere numeric atunci când acesta poate fi convertit într-un număr.

b

Un număr GMP sub formă de resource în PHP 5.5 și anterior, un obiect GMP în PHP 5.6 și ultrior, su un șir de caractere numeric atunci când acesta poate fi convertit într-un număr.

Valorile întoarse

Returns a positive value if a > b, zero if a = b and a negative value if a < b.

Exemple

Example #1 gmp_cmp() example

<?php
$cmp1 
gmp_cmp("1234""1000"); // greater than
$cmp2 gmp_cmp("1000""1234"); // less than
$cmp3 gmp_cmp("1234""1234"); // equal to

echo "$cmp1 $cmp2 $cmp3\n";
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

1 -1 0
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top