PHP 5.6.0beta1 released

gmp_nextprime

(PHP 5 >= 5.2.0)

gmp_nextprimeFind next prime number

Descrierea

resource gmp_nextprime ( int $a )

Find next prime number

Parametri

a

Aceasta poate fi sau o resursă număr GMP, sau un șir de caractere numeric, dacă este posibilă convertirea acestuia într-un număr.

Valorile întoarse

Return the next prime number greater than a, as a GMP number.

Exemple

Example #1 gmp_nextprime() example

<?php
$prime1 
gmp_nextprime(10); // next prime number greater than 10
$prime2 gmp_nextprime(-1000); // next prime number greater than -1000

echo gmp_strval($prime1) . "\n";
echo 
gmp_strval($prime2) . "\n";
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

11
-997

Note

Notă:

This function uses a probabilistic algorithm to identify primes and chances to get a composite number are extremely small.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top