gupnp_root_device_start

(PECL gupnp >= 0.1.0)

gupnp_root_device_start Start main loop

Descrierea

bool gupnp_root_device_start ( resource $root_device )

Start root server's main loop.

Parametri

root_device

A root device identifier, returned by gupnp_root_device_new().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top