PHP 5.6.16 is available

http_head

(PECL pecl_http >= 0.1.0)

http_headPerform HEAD request

Descrierea

string http_head ( string $url [, array $options [, array &$info ]] )

Performs an HTTP HEAD request on the supplied url.

Vedeți lista întreagă de opțiunile interpelării.

Valorile întoarse

Întoarce răspunsul(urile) HTTP ca string în caz de succes, sau FALSE în caz de eșec.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top