http_persistent_handles_clean

(PECL pecl_http >= 1.5.0)

http_persistent_handles_cleanClean up persistent handles

Descrierea

string http_persistent_handles_clean ([ string $ident ] )

Clean up (close) persistent handles, optionally identified with ident.

Parametri

clean

the identification string

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top