PHP 5.6.16 is available

http_request_method_unregister

(PECL pecl_http >= 0.10.0)

http_request_method_unregisterUnregister request method

Descrierea

bool http_request_method_unregister ( mixed $method )

Unregister a previously registered custom request method.

Parametri

method

The request method name or ID

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top