PHP 5.6.16 is available

http_send_content_type

(PECL pecl_http >= 0.10.0)

http_send_content_typeSend Content-Type

Descrierea

bool http_send_content_type ([ string $content_type = "application/x-octetstream" ] )

Send the Content-Type of the sent entity.

Notă: Această funcție ar trebui să fie utilizată împreună cu http_send_data(), http_send_file() și http_send_stream().

Parametri

content_type

the desired content type (primary/secondary)

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Erori/Excepții

Raises an E_WARNING when the content_type doesn't seem to contain a primary and a secondary part.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top