PHP 5.6.16 is available

http_throttle

(PECL pecl_http >= 0.10.0)

http_throttleHTTP throttling

Descrierea

void http_throttle ( float $sec [, int $bytes = 40960 ] )

Sets the throttle delay and send buffer size.

Notă: Această funcție ar trebui să fie utilizată împreună cu http_send_data(), http_send_file() și http_send_stream().

Notă: Oferă un mecanism de limitare de bază, care va suspenda procesul sau firul de execuție curent până când entitatea nu este transmisă deplin.

Notă:

Aceasta poate să nu funcționeze conform așteptărilor cu următoarele SAPI(uri): FastCGI.

Parametri

sec

seconds to sleep after each chunk sent

bytes

the chunk size in bytes

Exemple

Example #1 A http_throttle() example

Send file with approximately 20 kbyte/s.

<?php
// ~ 20 kbyte/s
# http_throttle(1, 20000);
# http_throttle(0.5, 10000);
http_throttle(0.12000);
http_send_file('document.pdf');
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
dr dot sane at gmail dot com
4 years ago
Note that in the example when it says "Send file with approximately 20 kbyte/s." that is only an upper bound. The file could still be sent at a lesser speed (e.g. 10 kb/s) if the client, network, or server, cannot handle the amount.
To Top