ifxus_close_slob

(PHP 4, PHP 5 < 5.2.1)

ifxus_close_slobDeletes the slob object

Descrierea

bool ifxus_close_slob ( int $bid )

Deletes the slob object on the given slob object-id bid.

Parametri

bid

An existing slob id.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top