PHP 7.2.7 Released

m_completeauthorizations

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5 < 5.1.0, PECL mcve >= 1.0.0)

m_completeauthorizationsNumber of complete authorizations in queue, returning an array of their identifiers

Descrierea

int m_completeauthorizations ( resource $conn , int &$array )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

conn

O resursă MCVE_CONN întoarsă de m_initengine().

array

Its description

Valorile întoarse

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top