PHP 7.2.7 Released

m_destroyconn

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5 < 5.1.0, PECL mcve >= 1.0.0)

m_destroyconnDestroy the connection and MCVE_CONN structure

Descrierea

bool m_destroyconn ( resource $conn )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

conn

O resursă MCVE_CONN întoarsă de m_initengine().

Valorile întoarse

Returns TRUE.

A se vedea și

  • m_initconn() - Create and initialize an MCVE_CONN structure

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top