PHP 7.1.19 Released

m_monitor

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5 < 5.1.0, PECL mcve >= 1.0.0)

m_monitorPerform communication with MCVE (send/receive data) Non-blocking

Descrierea

int m_monitor ( resource $conn )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

conn

O resursă MCVE_CONN întoarsă de m_initengine().

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top