PHP 7.2.7 Released

m_responsekeys

(PHP 5 >= 5.0.5 < 5.1.0, PECL mcve >= 1.0.0)

m_responsekeysReturns array of strings which represents the keys that can be used for response parameters on this transaction

Descrierea

array m_responsekeys ( resource $conn , int $identifier )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

conn

O resursă MCVE_CONN întoarsă de m_initengine().

identifier

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top