m_setdropfile

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5 <= 5.0.5, PECL mcve >= 1.0.0)

m_setdropfileSet the connection method to Drop-File

Descrierea

int m_setdropfile ( resource $conn , string $directory )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

conn

O resursă MCVE_CONN întoarsă de m_initengine().

directory

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top