ConFoo Montreal 2017 Calling for Papers

mb_ereg_search_setpos

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

mb_ereg_search_setposSet start point of next regular expression match

Descrierea

bool mb_ereg_search_setpos ( int $position )

mb_ereg_search_setpos() sets the starting point of a match for mb_ereg_search().

Parametri

position

The position to set.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Note

Notă:

Codificarea internă a caracterelor sau codificarea caracterelor specificată de funcția mb_regex_encoding() va fi utilizată în calitate de codificare a caracterelor pentru această funcție.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top