PHP 7.1.18 Released

msession_count

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.1.3)

msession_countObține numărul de sesiuni

Descrierea

int msession_count ( void )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top