php[world] 2018 - Call for Speakers

msession_set

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.1.3)

msession_setStabilește o valoare în sesiune

Descrierea

bool msession_set ( string $session , string $name , string $value )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top