PHP 7.1.12 Released

newt_grid_v_close_stacked

(PECL newt >= 0.1)

newt_grid_v_close_stacked

Descrierea

resource newt_grid_v_close_stacked ( int $element1_type , resource $element1 [, int $... [, resource $... ]] )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

element1_type

element1

Valorile întoarse

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top