php[tek] 2018 : Call for Speakers

newt_win_ternary

(PECL newt >= 0.1)

newt_win_ternary

Descrierea

int newt_win_ternary ( string $title , string $button1_text , string $button2_text , string $button3_text , string $format [, mixed $args [, mixed $... ]] )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

title

Its description

button1_text

Its description

button2_text

Its description

button3_text

Its description

format

Its description

args

Its description

Valorile întoarse

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top