PHP 7.3.0 alpha 2 Released

ps_save

(PECL ps >= 1.1.0)

ps_saveSave current context

Descrierea

bool ps_save ( resource $psdoc )

Saves the current graphics context, containing colors, translation and rotation settings and some more. A saved context can be restored with ps_restore().

Parametri

psdoc

Resource identifier of the postscript file as returned by ps_new().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top