ps_setlinejoin

(PECL ps >= 1.1.0)

ps_setlinejoinSets how contected lines are joined

Descrierea

bool ps_setlinejoin ( resource $psdoc , int $type )

Sets how lines are joined.

Parametri

psdoc

Resource identifier of the postscript file as returned by ps_new().

type

The way lines are joined. Possible values are PS_LINEJOIN_MITER, PS_LINEJOIN_ROUND, or PS_LINEJOIN_BEVEL.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top