PHP 7.1.18 Released

ps_setoverprintmode

(PECL ps >= 1.3.0)

ps_setoverprintmodeSets overprint mode

Descrierea

bool ps_setoverprintmode ( resource $psdoc , int $mode )

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

psdoc

Resource identifier of the postscript file as returned by ps_new().

mode

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top