PHP 7.2.7 Released

svn_import

(PECL svn >= 0.2.0)

svn_importImports an unversioned path into a repository

Descrierea

bool svn_import ( string $path , string $url , bool $nonrecursive )

Commits unversioned path into repository at url. If path is a directory and nonrecursive is FALSE, the directory will be imported recursively.

Parametri

path

Path of file or directory to import.

Notă: Căile relative vor fi rezolvate ca și cum directorul curent este cel ce conține binarul PHP. Pentru a utiliza directorul de lucru al scriptului apelant, utilizați realpath() sau dirname(__FILE__).

url

Repository URL to import into.

nonrecursive

Whether or not to refrain from recursively processing directories.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Exemple

Example #1 Basic example

This example demonstrates a basic use-case of this function. To import a directory named new-files into the repository at http://www.example.com/svnroot/incoming/abc, use:

<?php
svn_import
(realpath('new-files'), 'http://www.example.com/svnroot/incoming/abc'false);
?>

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top